Respect voor de natuur 

De natuur respecteren staat gelijk aan investeren in de toekomst.  We proberen de druiven zo gezond mogelijk te houden met een zo weinig mogelijke impact op de natuur. We hanteren een duurzame werkwijze, zowel in de wijngaard als in de wijnmakerij.

In de wijngaard

Natuurlijke begroeiing in de rijen

Mechanische onkruidbestrijding zodat we minder herbiciden moeten gebruiken

Geen gebruik van insecticiden

Nestkasten voor vogels

Bloemenweide

Insectenhotel 

 

In de wijnmakerij

Zonne-energie is een dankbare natuurlijke energiebron.

Voor de binnenmuren werden stenen van het vorige gebouw hergebruikt

Goed geïsoleerd gebouw

Opslaan van regenwater

Er werd een extra regenput van 15.000 liter voorzien voor regenwaterrecuperatie. Waar we kunnen wordt regenwater voor gebruikt zoals vb. voor de toiletten.